Martin @ Blog

software development and life.

Flower

Archive for the ‘Science’ Category

Overheid wil .nl-domeinnamen gaan beheren

WebWereld meldt dat minister Laurens Jan Brinkhorst van Economische Zaken heeft geopperd dat de overheid het beheer van de Nederlandse domeinnamen moet overnemen van de SIDN. Dit, omdat het eventueel uitvallen van systemen bij deze organisatie aanzienlijke economische schade zou veroorzaken. Volgens de minister zou dit kunnen oplopen tot een half miljard euro, indien bedrijven zouden moeten overstappen op niet .nl-domeinnamen. De minister baseert deze feiten op een onderzoeksrapport van Stratix.

Het is wel een leuk idee, maar ik vraag me even af of er nou niet wat andere, belangrijkere, problemen zijn rondom internet die volgens mij veel meer schade veroorzaken. Ik denk hierbij uiteraard aan spam, waar de overheid tot nu toe niet echt de intentie heeft om hier harde maatregelen tegen te nemen. Bovendien doet de SIDN het volgens mij aardig goed.

FPS van < 100KB

Slashdot: Een of ander bedrijfje wat aan ontwikkeling van spellen doet heeft een FPS ontwikkeld waarvan de demo-versie kleiner is dan 100KB (slechts 96KB namelijk). Bij het lezen van dit artikel verwachte ik een of ander simpel spel met blokjes zoals het befaamde Wolfenstein 3D ofzo… dat bleek een fout vermoeden, getuige de screenshots.

KKrieger screenshot

X.Org X11-fork

X is now free of XFree86 | The Register gaat over de nieuwe release van X11R6.7 door het X.Org project. Deze nieuwe X11-implemenatie is het antwoord van een aantal grote ontwikkelaars en bedrijven op de recente licentieverandering van het XFree86-project.

X.Org heeft beloofd dit jaar nog twee nieuwe versies van hun X-server uit te brengen. Onder andere in Fedora Core 2 zal de nieuwe X11R6.7 terug te vinden zijn, zo is te lezen in het persbericht van het project. Helaas is het ook voor The Register allemaal te ingewikkeld aan het worden met de X11-implementaties voor Unix-besturingssystemen. Ze beginnen namelijk over de todo-list van X.Org terwijl ze verwijzen naar de nieuwe Xserver van Freedesktop.org die door Keith Packard wordt ontwikkeld. Uiteindelijk zal deze wellicht de huidige X11-implementatie opvolgen als meest belangrijke, maar voorlopig is het nog iets heel anders dan de X.Org implementatie van X11. Het valt mee dat ze nog niet over een andere XFree86-fork beginnen, welke bekend is onder de naam Xouvert. Dit laatste project is alleen een beetje dood geloof ik…

Druk met Java

Afgelopen twee dagen volop bezig geweest met de uitvoering van een schoolopdracht: ontwikkel eein Instant Messaging client en server. Ik heb besloten het programma in Java te ontwikkelen met behulp van Eclipse. Het protocol wat het IM-programma moet gebruiken is gegeven en dient dus nauwkeurig geimplementeerd te worden. Aangezien ik zowel de server als de client zelf moet implementeren is het noodzakelijk om de datapakketten die worden verstuurd ook te checken. Hiervoor is het uitmuntende programma Ethereal erg handig.

De opdracht vorderd al redelijk, en het grootste gedeelte van het protocol heb ik al geimplementeerd. Het is in ieder geval een erg leerzaam project.

Hier een screenshot van m’n bezigheden.

MyDoom strikes!

Dankzij de fantatische beveiliging van het geliefde Windows (95, 98, Me, 2000 en XP) is www.Sco.com nu onbereikbaar. MyDoom.A, de ergste en snelverspreidende worm annex virus wat er ooit is geweest, is sinds gisteren namelijk begonnen met een DDoS (distributed denial of service) attack tegen SCO. Vanaf morgen zal Microsoft.com ook aangevallen worden, maar die zal het waarschijnlijk weerstaan om dat de variant van MyDoom die hiervoor verantwoordelijk is minder verspreid is.

De reden van de aanval is waarschijnlijk gelegen in de claims van SCO over copyright op Linux. Het bedrijf beweert namelijk dat er intellectueel eigendom van het bedrijf aanwezig is in Linux en heeft derhalve diverse Linux-bedrijven aangeklaagd wegens gederfde inkomsten. Zo is IBM aangeklaagd voor 1 miljard dollar.

Edsger W. Dijkstra

Naar aanleiding van een college gisteren waarin de wiskundige Edsger W. Dijkstra ter sprake kwam, ben ik eens wat informatie over deze man op gaan zoeken op internet. Hoewel ik al wat dingen van hem wist, ben ik er nu zeker van dat dit een invloed rijk man is geweest op het gebied van wiskunde, maar met name informatica. Hij is geboren in 1930 waarna hij met de hoogst mogelijke cijfers voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie in 1948 zijn gymnasium diploma behaalde. Daarna is hij gaan studeren aan de universiteit van Leiden en al tijdens zijn studie gaan werken bij het Mathematisch Centrum (nu het CWI, Centrum voor Wiskunde en Informatica) alwaar hij volgens diverse bronnen de eerste programmeur van Nederland was. Hij is daarna hoogleraar geweest aan de TU Eindhoven vervolgens Borroughs Research Fellow en daarna is hij hoogleraar geworden aan de University of Austin in Texas.

Hij is een van de grondleggers van de formele informatica, en heeft min of meer het afleiden van programma’s bedacht. Ook de Guarded Command Language, een formele ‘programmeertaal’ heeft hij bedacht. Ook heeft hij begedragen aan de ontwikkeling van de programmeertaal Algol, wat de eerste programmeertaal was met een formele beschrijving van de grammatica.

Paar daagjes gemist

Ik heb afgelopen drie dagen het even af laten weten. Voornamelijk wegens het niet in de buurt zijn bij een computer. Afgelopen zaterdag eerst wezen sporten waarna ik met een aantal vrienden was gaan eten in een restaurant en nog even wat gedronken in de stad. Zondag zalm gekookt en opgeruimd en gisteren heb ik mezelf verdiept in Java.

Java is echt een mooie taal. Ik denk dat het lastig is voor mensen die weinig of geen kennis hebben van object georienteerd programmeren, maar als je dat wel kan en alleen ervaring hebt met PHP, Visual Basic en C++ is Java echt een verademing. Je kunt echt extreem ‘cleane’ objectstructueren maken met alles erop en eraan zoals datahiding, inheritance, overloading enzovoort. Ook interfaces, een concept waarmee een reeks gelijksoortige objecten een uniforme interface afgedwongen kan worden, is erg gaaf. Ik ga er van de week nog verder mee aan de slag. Hopelijk kan ik dan ook wat van mijn vlijt online plaatsen. Ik heb m’n eerste java poging hier online gezet. De opdrachten voor dit programma zijn hier te vinden.

Waarom is Java hoofdlettergevoelig?

Waarom is Java hoofdlettergevoelig? Dat vraagt iemand zich af op Slashdot.org. Dat persoon heeft duidelijk niet echt veel kennis van programmeren en programmeertalen in het algemeen. Hoofdlettergevoeligheid is behoorlijk handig en voorkomt een hoop fouten en onduidelijke namen. Hij komt met het argument dat Visual Basic (*kuch*) het ook niet heeft en dat moderne talen het niet nodig hebben.

Hoofdlettergevoeligheid is met name handig voor de mogelijkheid om bijvoorbeeld constanten te kunnen onderscheiden (die in veel talen met hoofdletters worden geschreven, wat een goed gebruik is maar geen verplichting). Zoals in de reacties op Slashdot wordt aangestipt is het ook voor wat meer wiskundig georienteerde berekeningen erg handig. Daar wordt vaak een kleine letter gebruikt voor een teller (variabele) tot een bepaalde waarde die is vastgelegd in een constante met dezelfde naam maar dan als hoofdletter geschreven. PHP heeft geen hoofdlettergevoeligheid, wat tot zeer vervelend op te sporen bugs kan leiden.

Mobiele telefoon meest gehate uitvinding?

Op Slashdot.org is het opvallende bericht te lezen dat de meest gehate uitvinding volgens een onderzoek van het MIT de mobiele telefoon is. Volgens het artikel waarin deze bevinding wordt vermeld is de voornaamste reden dat ze er een hekel aan hebben het gevoel dat ze niet meer alleen kunnen zijn.

Ik zie het probleem eigenlijk niet zo. Als ik geen telefoon wil, zet ik hem gewoon uit. Een ander veel gehoorde klacht is dat mensen in de trein zitten te bellen… hoewel dat vooral een klacht van Nederlanders is volgens mij. In een trein moet je ook niet voor je rust gaan zitten. Als iemand in dezelfde coupe als jou zit te bellen luister je toch gewoon niet als je daar aan irriteert?

Na de mobiele telefoon werd de wekker (daar kan ik me wel iets bij voorstellen) het meest gehaat, gevolgd door de televisie (??), antwoordapparaat, scheermesjes, computers en magnetrons scoorden ook goed als meest gehaatte apparaat. Ik snap het niet hoor… ik vind een magnetron een fantastische uitvinding, evenals een computer (dat mag wel duidelijk zijn). Wat er zo erg aan de televisie is kan ik even niet helemaal bedenken. Volgens mij komt deze ‘haat’ voornamelijk door het gebrek van de gebruikers waardoor ze het apparaat niet goed kunnen bedienen. Misschien is de gebruiksvriendelijkheid van sommige apparaten niet helemaal ideaal, maar voor sommige apparaten moet je je nou eenmaal erin verdiepen voordat je het kan gebruiken. Met name een computer vereist wel enige kennis wat uiteraard tijd vergt om je erin te verdiepen. Ik vraag me af of dat ooit opgelost kan worden.

Amerikaanse ISP’s zijn niet zo braaf

Hoewel het er vaak op lijkt dat de privacy van consumenten er niet meer toe doet zodra het gaat om veiligheid of, zoals in dit geval, het schenden van de copyrights van de muziekindustrie, is het gelukkig nog niet zo dat alle grenzen verdwenen zijn. Op Slashdot.org wordt namelijk verwezen naar een artikel waarin is te lezen dat geen één van de vijftig grootste internetproviders van Amerika zijn ingegaan op het verzoek van de RIAA (de belangenbehartiger van de platenmaatschappijen in de VS) om klanten die gebruik maken van P2P-programma’s zoals KaZaA te informeren over hun zogenaamde illegale praktijken.

“Not only will your participation help ensure that a vibrant and legitimate market for online music can succeed, but forwarding a Notice to your subscribers may also save them from becoming defendants in future copyright infringement lawsuits.”

Wanneer zouden ze eens doorkrijgen dat legale alternatieven alleen succesvol zullen zijn als het een meerwaarde biedt boven de illegale alternatieven? Dit is volgens mij helemaal niet ingewikkeld te realiseren als ze er maar voor zorgen dat downloadsnelheden goed zijn (dit is met de huidige P2P-software namelijk lang niet altijd het geval), er veel muziek te downloaden is (inclusief oudere nummers) en de prijs concurrerend is.

Het is voor mij al langere tijd duidelijk dat de platenindustrie nou niet echt uitblinkt in innovatie. Het enige wat ze doen zijn allerlei beperkingen opleggen aan mensen die ondanks alle alternatieven toch een legale cd aanschaffen. Dankzij de fijne kopieerbeveiligingen is het vrijwel onmogelijk om een nieuwe cd af te spelen als je niet beschikt over een eenvoudige audio-cd speler die géén mp3’s, DVD’s of andere afwijkende media kan afspelen. Denken ze nu serieus dat ze op deze manier de illegale handel in muziek bestrijden?

You are currently browsing the archives for the Science category.