Martin @ Blog

software development and life.

Flower

Archive for March, 2004

Manipulatie door platenmaatschappijen?

Ik kwam dit, toch wel opmerkelijke, nieuws tegen.. ik vind dit een flink staaltje manipulatie van de publieke – en dus ook de politieke – opinie: Music industry way off track with song and dance about falling sales: De Australische variant van BREIN klaagt over dalende muziekverkopen wat zou komen door piraterij. Dit blijkt echter uit onderzoek totaal niette kloppen (en blijkt uit hun eigen cijfers)…En niet alleen de Australiërs maken zich hieraan schuldig, zo is te lezen op Ace’s Hardware. Maar ook de Britse BPI (British Phonographic Industry) zit te klagen dat ze door de p2p-netwerken failliet gaan… Echter heeft ook in dit land de platenverkopen een grote toename laten zien, zo is te lezen op de site van de BBC. Er is tot overmaat van ramp voor de platenmaatschappijen ook nog een onderzoek gedaan door de Harvard University en de universiteit van Californië, waaruit blijkt dat het file-sharing fenomeen alleen maar een toename van de albumverkopen veroorzaakt.

Druk met Java

Afgelopen twee dagen volop bezig geweest met de uitvoering van een schoolopdracht: ontwikkel eein Instant Messaging client en server. Ik heb besloten het programma in Java te ontwikkelen met behulp van Eclipse. Het protocol wat het IM-programma moet gebruiken is gegeven en dient dus nauwkeurig geimplementeerd te worden. Aangezien ik zowel de server als de client zelf moet implementeren is het noodzakelijk om de datapakketten die worden verstuurd ook te checken. Hiervoor is het uitmuntende programma Ethereal erg handig.

De opdracht vorderd al redelijk, en het grootste gedeelte van het protocol heb ik al geimplementeerd. Het is in ieder geval een erg leerzaam project.

Hier een screenshot van m’n bezigheden.

Java is fijn

Ik ben de laatste dagen bezig om Java beter onder de knie te krijgen, omdat ik komende week nog een Java-opdracht voor school moet inleveren. Hoe meer ik er mee werk en het concept erachter beter begin te begrijpen, vind ik het een steeds mooiere taal. Met name Swing is erg eenvoudig en biedt krachtige mogelijkheden. Het model-view-controller-concept wat sommige widgets, zoals de JTable gebruiken is erg handig. Het scheelt het steeds opnieuw vullen van een tabel, zoals bijvoorbeeld in Visual Basic 6 nodig is (al heet een Table daar een ListView en heeft het een onmogelijke API).

Schijnbaar begint het ook bij steeds meer open-source ontwikkelaars door te dringen dat hogere programmeertalen als Java en C# toch wel de toekomst hebben. Havoc Pennington (Red Hat, Gnome), Miguel de Icaza (Ximian, Gnome) en Paolo (Debian, GTK) zijn een publieke discussie begonnen over welke richting Linux op moet op dit gebied.

Platenmaatschappijen snappen het echt niet

Adam Curry: “Vanmorgen een aardig gesprek gehad met Paul Solleveld, direkteur van de NVPI. Dat is de branche organisatie van de nederlandse platen maatschappijen. Het lijkt erop dat ze voornamelijk bezig zijn met wetgeving introduceren om piraterij tegen te gaan, terwijl ik juist zou verwachten dat ze het product beter en op innovatievere wijze moeten promoten.”

Ze snappen het nog steeds niet, die platenmaatschappijen. Maar goed, gelukkig is Apple goed bezig, zodat we straks alsnog tegen een fatsoenlijke prijs kunnen downloaden (hopelijk), maar eigenlijk zouden platenmaatschappijen hier zelf ook mee bezig moeten zijn. Ook zou de overheid niet mee moeten werken aan wetgeving die eigenlijk alleen de platenmaatschappijen dienen. De consument heeft ook rechten, en volgens mij is de consument ook de belangrijkste reden dat er een overheid is..

Ook leuk was de (mijns inziens) kortzichtige opmerking van Henk-Jan Smits in Idols. Alice zei in een introductiefilmpje dat ze wel eens muziek download, wat getuigd van eerlijkheid. Henk-Jan merkte echter op dat hij dat zeer kwalijk vond dat ze dat zei terwijl ze de intentie heeft om het in de muziekindustrie te gaan maken. Ik vind zo’n opmerking gewoon hypocriet. Zou hij dan echt niet snappen dat cd’s gewoon te duur zijn, en platenmaatschappijen nog het idee hebben dat ze in een situatie leven waar internet te bagitaliseren is en concurrentie niet bestaat? Volgens mij is die platenhandel ook wel een interessante markt voor een onderzoekje van de NMA… waarom zijn namelijk alle cd’s vrijwel even duur, ongeacht de platenmaatschappij?

You are currently browsing the Martin @ Blog blog archives for March, 2004.