Martin @ Blog

software development and life.

Flower

Java is fijn

Ik ben de laatste dagen bezig om Java beter onder de knie te krijgen, omdat ik komende week nog een Java-opdracht voor school moet inleveren. Hoe meer ik er mee werk en het concept erachter beter begin te begrijpen, vind ik het een steeds mooiere taal. Met name Swing is erg eenvoudig en biedt krachtige mogelijkheden. Het model-view-controller-concept wat sommige widgets, zoals de JTable gebruiken is erg handig. Het scheelt het steeds opnieuw vullen van een tabel, zoals bijvoorbeeld in Visual Basic 6 nodig is (al heet een Table daar een ListView en heeft het een onmogelijke API).

Schijnbaar begint het ook bij steeds meer open-source ontwikkelaars door te dringen dat hogere programmeertalen als Java en C# toch wel de toekomst hebben. Havoc Pennington (Red Hat, Gnome), Miguel de Icaza (Ximian, Gnome) en Paolo (Debian, GTK) zijn een publieke discussie begonnen over welke richting Linux op moet op dit gebied.

Comments are closed.