Martin @ Blog

software development and life.

Flower

Dutch Media ban new orthography

One of my collegues of Tweakers.net, a guy from Belguim, was elected for participation in the Dutch TV-show ‘Het groot Dictee der Nederlandse taal’. This show consists of a ‘dictee’ (don’t know the English word for this, and can’t find it either) of the Dutch language and is recorded in the buildings of the Dutch parliament. This ‘dictee’ contains several words which are pretty difficult to write. The program is broadcasted on Nederland 3 at 20:15.

The Dutch language has the interesting property that there exists an official orthograpy (I think the English word ‘spelling’ is also appropriate here, but I’m not sure). This orthography describes exactly how words should be written and which rules should be followed for situations which are not documentened, e.g. the use of words of foreign languages in combination with a Dutch word.

This orthography is defined by an institute called ‘De Taalunie’, which is a government funded, not for profit organisation with people who know very much about language, and the Dutch language in particular. In 1995 this institute introduced a new definition of the Dutch language, which was controversial. The aim of this new definition was to solve ambiguities and inconsistencies which existed in the Dutch language since 1954 (which was the year of the latest update until 1995) in order to make it easier for people to determine how words should be written. This new orthography caused that some words were written different than before, especially the combination of two words.

This year, there is another update to the orthography of the Dutch language. This update will be effective somewhere in 2006 (not sure when) and should solve some incosistency problems which are still there since the update of 1995. Last week some Dutch media institutions announced that they will ban this new update, with the arguments that the new orthography lacks consistency, makes it to difficult and is ‘not logical’. The Dutch national paper ‘De Volkskrant’ and the Dutch broadcast institution ‘NOS’ (which produces the Dutch news program) say that they will not use the new spelling. Personally, I think their arguments are very weak, and the examples they are use to justify their decision, they mainly come up with words that are hardly used, such as ‘Nazitop’ (the leaders of the German NSDAP party which only existed until 1945 or something), havenot (I personally even don’t know what this word means) and some other words which are not used very often.

While the newspapers are ‘heavy’ users of the Dutch language, and generally are able to say something meaningfull about the new orthography, a big group of ‘normal people’ on the internet have their verdict ready about the new orthography. This is ok, when you have some arguments for a certain statement, but obviously most people really don’t know where they talk about.

Statements as ‘this is already the third time I have to learn the Dutch language again, while I’m only 19 years old’ (when he’s 19, there is only one ‘new spelling’ introduced since he’s alive) are typical. On the forum of Tweakers.net is a complete topic with (mostly) people who really have no clue what they are talking about.

One of the moderators of the forum, however, explains exactly my problem (I don’t feel like to translate it into English, sorry):

Ten eerste wordt de spelling niet om de vijf, maar om de tien jaar aangepast, een lekkere demagogische leugen, dus.

Ten tweede was de spellingswijziging van 1995 de eerste sinds 1954. Die van 1954 maakte een einde aan de ouderwetsche spelling die zoo verouderd was dat hij niet meer gebruikt werd.

Probleem dat toen geintroduceerd werd was de “voorkeurspelling”: je schrijft kopie, maar je mag ook copie schrijven. Dat was dusdanig onduidelijk dat er decennialang tegen geageerd is, omdat simpelweg niet duidelijk was wat de status van de voorkeurspelling was.

Ook de 1954-regels betreffende de tussen-n waren dusdanig verwarrend dat veel mensen ervan overtuigd waren dat het iets te maken had met een meervoud.

In 1995 is er geprobeerd (en met enig succes) om wat meer duidelijkheid te scheppen in de spelling. Ondanks de initiele bezwaren tegen pannenkoek (want dat kon niet, want meervoud, en meer van dat soort ongeinformeerde onzin) lijkt het allemaal best wel werkbaar.

Nu wordt er geprobeerd een aantal onvolkomenheden uit 1995 recht te trekken, waarbij inderdaad een paar rare situaties ontstaan. Goed kans dat die voor augustus nog rechtgetrokken worden, zoals ook het groene boekje uit 1995 een rectificatie kreeg. Maar de paar overtrokken voorbeelden tussen de duizenden woorden worden natuurlijk graag breed uitgemeten in de sensatiepers omdat het volk nu eenmaal zijn brood en spelen moet krijgen.

And

Zolang ik mensen (onder andere op dit forum) nog hoor klagen dat de d/t-regels zo ingewikkeld zijn betwijfel ik ten zeerste of zoveel mensen terecht kunnen claimen dat ze een verschil gaan merken.
Als jij inderdaad moeite hebt gedaan je alle wijzigingen uit 1995 correct aan te leren dan is het inderdaad zo dat je een aantal van die dingen nu weer aan moet passen. De overgrote meerderheid is echter nooit verder gekomen dan de verontwaardiging over pannenkoek, en het adagio dat niemand meer wist hoe je paardebloem moest spellen. Alsof dat een woord is dat de meeste mensen dagelijks gebruiken.

Wat vind jij er nou eigenlijk “niet bepaald leuker” op worden? Dat je van woorden die je niet of nauwelijks gebruikt nu makkelijker kunt bepalen hoe je ze moet spellen, in plaats van ze altijd op te moeten zoeken omdat er geen duidelijke regels aan de spelling ten grondslag liggen?
Zelfs de discussie over het afbreken van Frankrijk vind ik zwaar overtrokken. Afbreken van woorden dient normaliter zoveel mogelijk vermeden te worden, in het groot dictee mag het niet eens, en buiten dat dictee zal er niet vaak iemand over vallen.
Verder vraag ik me af waar de meeste mensen zich druk om maken. De spelling volgens het groene boekje is voor de overgrote meerderheid van de Nederlanders hooguit relevant als ze een sollicitatiebrief schrijven. (En dan is de spelling van paardebloem meestal weer niet relevant.)

The (IMHO) most important improvement is the fact that concatenations of words are now clearly defined. For most people it was unclear if one should write ‘open-sourcesoftware (which was the correct version), ‘open source-software’, ‘opensourcesoftware’,’ open source software’, ‘open-source software’ or ‘open-source-software’. Now, it is defined that a concatenation should be written without dashes or spaces, except when there is a ‘klinkerbotsing’. So, when the new orthography is introduced, it is ‘opensourcesoftware’. This is a lot more ‘logical’ then it currently is.

By the way, the Dutch minister Van der Hoeve has the opinion that the media is very late with their complaints. The new orthography was already presented in April this year, and now, more than a half year later, they come with complaints.

Comments are closed.