Martin @ Blog

software development and life.

Flower

Huidige stemcomputers worden niet meer gebruikt

De actiegroep ‘wij vertouwen stemcomputers niet’ zal vermoedelijk verheugd zijn met het besluit van staatsecretaris Bijleveld om de goedkeuring voor stemcomputers in te trekken. Daarmee lijkt het einde van de huidige Nedap-stemcomputers ingeluid, wat naar mijn mening een goede zaak is. Een uitgebreide bespreking van het probleem heb ik eerder gegeven. Het plan is nu dat er nieuwe stemcomputers komen die de stem uit zal printen, waarna de uiteindelijke telling zal worden gedaan door een elektronische stemmenteller. In principe wordt de stemcomputer dan niet meer dan een heel geavanceerd rood potlood.

Getuige zijn website, geloof het bedrijf Nedap nog heilig in zijn machine en ziet geen enkel probleem:

Hoewel nooit aangetoond is dat Nedap stemmachines onbetrouwbaar zijn en in het Nationaal Kiezersonderzoek dat op 22 november 2006 door het CBS werd gepubliceerd, bleek dat maar liefst 84% van de respondenten ‘veel’ of ‘zeer veel’ vertrouwen had in de Nedap stemmachines, kunnen wij ons ook vinden in het door de commissie voorgestelde alternatief.

Ik denk niet dat ze veel andere keuze hebben dan zich ‘vinden in het advies’.

Overigens had NRC.Next een fout in zijn berichtgeving over dit onderwerp, aangezien de krant meldde dat Nedap de enige stemcomputerfabrikant in Nederland is. Dit is onjuist, aangezien de SDU ook stemcomputers maakt, die al eerder werden afgekeurd.

Op de superprofessionele website van Groenendaal, de producent van de software voor de stemcomputers, wordt de actiegroep ‘wij vertrouwen stemcomputers enthousiast ontvangen:

Hoera! We hebben er weer een actiegroep bij.

Maar maakt nog geen melding van de nieuwste ontwikkelingen in stemcomputerland.

Comments are closed.