Martin @ Blog

software development and life.

Flower

Tentamen Logica en Verzamelingen

Vanmorgen tentamen Logica en Verzamelingen gehad. Dat viel even flink tegen! Het tentamen ging voornamelijk over verzamelingen, relaties tussen verzamelingen, afbeeldingen, inductie bewijzen (volledige en versterkte) en aftelbaarheid. Het eerste stuk van het tentamen ging redelijk makkelijk voor m’n gevoel (dat ging over verzamelingen en de relaties ertussen) ook de opgave over relaties ging goed. Toen kwam er echter een opdracht over versterkte inductie en tot slot over Hasse grafieken. Daar heb ik dus flink wat punten laten liggen. Hopelijk heb ik het eerste deel dermate goed gedaan dat het tweede deel hierdoor wordt gecompenseerd. Ook de tijd was wel redelijk kort (2 uur).

Ik moet voor dit tentamen een 5 hebben om het vak te kunnen halen. Dus ik hoop op een redelijk cijfer. Nu moet ik nog even opgaven maken voor Computer Netwerken, wat relatief eenvoudig is. Daarna opweg naar Zeeland!

Comments are closed.