Martin @ Blog

software development and life.

Flower

X.Org X11-fork

X is now free of XFree86 | The Register gaat over de nieuwe release van X11R6.7 door het X.Org project. Deze nieuwe X11-implemenatie is het antwoord van een aantal grote ontwikkelaars en bedrijven op de recente licentieverandering van het XFree86-project.

X.Org heeft beloofd dit jaar nog twee nieuwe versies van hun X-server uit te brengen. Onder andere in Fedora Core 2 zal de nieuwe X11R6.7 terug te vinden zijn, zo is te lezen in het persbericht van het project. Helaas is het ook voor The Register allemaal te ingewikkeld aan het worden met de X11-implementaties voor Unix-besturingssystemen. Ze beginnen namelijk over de todo-list van X.Org terwijl ze verwijzen naar de nieuwe Xserver van Freedesktop.org die door Keith Packard wordt ontwikkeld. Uiteindelijk zal deze wellicht de huidige X11-implementatie opvolgen als meest belangrijke, maar voorlopig is het nog iets heel anders dan de X.Org implementatie van X11. Het valt mee dat ze nog niet over een andere XFree86-fork beginnen, welke bekend is onder de naam Xouvert. Dit laatste project is alleen een beetje dood geloof ik…

Comments are closed.