Martin @ Blog

software development and life.

Flower

Wat willen vakbonden nu eigenlijk?

Nieuws.nl – Binnenland gaat over de wens van staatsecretaris Rutte om veel, in zijn ogen, onzinnige arbo-regels af te schaffen. In mijn optiek is dit een goede zaak, omdat veel arbo-regels, zoals ze ook lieten zien in het RTL-Nieuws, erg overdreven. De hoogte, en felheid van een lampje boven een werkplek – wat dus ook betrekking heeft op de lampen in een studio, de gladheid van de vloer en dergelijke. De staatsecretaris wil alleen regels handhaven die tegen ernstige (gezond)risico’s beschermen.

De vakbonden zijn echter weer tegen. Maar waarom? Volgens hun eigen zeggen ‘om de werknemer te beschermen’, maar zoals de minister zegt lopen de werknemers niet zo veel risico. De vakbonden zijn de laatste tijd erg vreemd bezig. Ze hebben ze onlangs er ook voor gezorgd dat werknemers tot hun 65e moeten doorwerken dankzij maatregelen door de overheid, zo is hier te lezen. Volgens de vakbonden ligt het echter niet aan hun, maar zoals iedereen kan lezen zijn de vakbonden uit het voorjaarsoverleg gestapt omdat ze het niet eens konden worden met het kabinet. Het kabinet heeft daarop besloten om CAO’s niet meer bindend te hoeven verklaren voor een bedrijfstak, waardoor CAO’s door werkgevers naast zich neergelegd kunnen worden. In mijn optiek heeft het kabinet gelijk. De bonden doen het fout, want door hun gedrag zijn werknemers nu de dupe – maar volgens hun ligt het niet aan de bonden?

Daarom vonden de vakbonden dat ze zich ook niet mee hoefden te houden aan de handhaving van de huidige lonen in CAO-onderhandelingen.

Comments are closed.