Martin @ Blog

software development and life.

Flower

Plannen van het Gnome-project

Op de site van het Gnome-project is een document gepubliceerd waarin de plannen voor de toekomst van het project uit de doeken worden gedaan.
Het gaat hierbij om de globale koers die het project zal gaan varen en niet zozeer over kleine features/verbeteringen die in de diverse applicaties elke release worden toegevoegd.

Interessante punten zijn de plannen voor een p2p-applicatie, vernieuwing van de audio-server en integratie van de nieuwe Evolution. Helaas komt er vaak niet veel van terecht van de plannen…

Comments are closed.