Martin @ Blog

software development and life.

Flower

Python is bedacht door een Nederlander… dus?

Adam Adam Curry wist niet dat Python door Guido van Rossum (Nederlander dus) was gemaakt… Erg interessant om te vermelden (NOT). Waarschijnlijk heeft hij ook nog nooit van Edsger W. Dijkstra gehoord die onder andere verantwoordelijk is voor Dijkstra’s algoritme (wat o.a. wordt gebruikt in veel routing protocollon om de korste route tussen twee hosts te bepalen) en dus in principe voor het huidige internet. Ook heeft hij waarschijnlijk nog nooit gehoord van Tjeerd Hoek gehoord die bij Microsoft werkt aan het design van Longhorn.

Van Wijngaarden en Dijkstra hebben trouwens ook aan Algol60 gewerkt, wat de eerste programmeertaal was met een formele beschrijving wat nog steeds voor bijna alle huidige hogere programmeertalen wordt gebruikt.

Wat wil Adam nu eigenlijk zeggen? 😛

Comments are closed.