Martin @ Blog

software development and life.

Flower

Druk met Java

Afgelopen twee dagen volop bezig geweest met de uitvoering van een schoolopdracht: ontwikkel eein Instant Messaging client en server. Ik heb besloten het programma in Java te ontwikkelen met behulp van Eclipse. Het protocol wat het IM-programma moet gebruiken is gegeven en dient dus nauwkeurig geimplementeerd te worden. Aangezien ik zowel de server als de client zelf moet implementeren is het noodzakelijk om de datapakketten die worden verstuurd ook te checken. Hiervoor is het uitmuntende programma Ethereal erg handig.

De opdracht vorderd al redelijk, en het grootste gedeelte van het protocol heb ik al geimplementeerd. Het is in ieder geval een erg leerzaam project.

Hier een screenshot van m’n bezigheden.

One Response to “Druk met Java”

  1. April 12th, 2004 at 22:39

    Marco de Jonge says:

    Hoeiendag!
    Dat ziet er zeker leerzaam uit!
    Ging het je niet lukken in vb ? 😉