Martin @ Blog

software development and life.

Flower

EU stemt vóór software patenten

Tweakers.net – Nieuws [ FFII toont problemen software patenten ]: Gisteren heeft de Minister raad van de EU gestemd vóór de invoering van software patenten in Europa. Hiermee is – voorlopig – een definitief einde gekomen aan de mogelijkheid om zonder problemen vrije software te ontwikkelen en zijn we gedoemd tot Amerikaanse toestanden met betrekking tot patenten.
FFII Webshop
In september had het Europese Parlement nog wijzigingen voorgesteld die de software patenten in Europa minder vergaand zouden maken dan in de VS het geval is. Deze voorstellen zijn echter allemaal van tafel geveegd. Ook toezeggingen van landen als Duitsland, Polen en Litouwen om tegen de nieuwe wet te stemmen bleken weinig waard, aangezien de toevoeging van slechts één woord in een sub-artikel genoeg was om deze landen alsnog over de streep te trekken.

De FFII – Foundation for Free Information Infrastructure heeft een pagina gemaakt waarop zeer duidelijk wordt gemaakt wat de gevolgen van de wetgeving is. Op de pagina is een schermafbeelding van een webshop te zien met daarop aangegeven welke onderdelen onder een toegewezen patent vallen – patenten die dus nu geldig zijn. Hier is duidelijk te zien dat software patenten van toepassing zijn op de meest belachelijke zaken zoals het tonen van een VISA-logo, het gebruik van tabbladen, het bestellen via internet of telefoon, het downloaden van muziek, het tonen van een filmpje in een browser enzovoort. Het het concept ‘webshop’ in het algemeen valt onder een patent.

Er is nog één kleine kans dat de wet wordt aangepast. Dit is namelijk het geval als een meerdeherid van het Europese Parlment tegen de wet stemt – iets wat volgens de ffii niet onmogelijk is. De multinationals die uiteraard vóór een onbeperkte patent-wetgeving zijn zullen echter het EP gaan bestoken met dik betaalde lobbyisten die de parlementariers zeer waarschijnlijk zullen overhalen om de wetgeving ongemoeid te laten.

Waar is de democratie in Europa?

Comments are closed.