Martin @ Blog

software development and life.

Flower

Archive for June, 2004

Plannen van het Gnome-project

Op de site van het Gnome-project is een document gepubliceerd waarin de plannen voor de toekomst van het project uit de doeken worden gedaan.
Het gaat hierbij om de globale koers die het project zal gaan varen en niet zozeer over kleine features/verbeteringen die in de diverse applicaties elke release worden toegevoegd.

Interessante punten zijn de plannen voor een p2p-applicatie, vernieuwing van de audio-server en integratie van de nieuwe Evolution. Helaas komt er vaak niet veel van terecht van de plannen…

Sun gaat open-source

Sun gaat mogelijk Solaris, zijn Unix-besturingssysteem voor serversystemen, en mogelijk ook Java vrijgeven onder een vrijgeven onder een open-source licentie. Indien dit daadwerkelijk plaats zou gaan vinden op korte termijn, zou dit, indien ze een goede licentie gebruiken, goed nieuws zijn voor het Gnome project. Binnen dit project is al geruime tijd discussie over een mogelijke ‘hogere’ taal zoals Java of C# tot de standaard uitrusting te laten behoren. Het probleem tot nu toe hierbij is voornamelijk licentie- en patentproblemen. Dit laatste blijft natuurlijk een probleem, maar het licentieprobleem is dan deels opgelost.

De voornaamste reden voor Sun om Java niet open-source te maken is de vrees voor afsplitsingen van de code die de compatibiliteit teniet doet. Ook het certificeren van applicaties en dergelijke wordt mogelijk problematisch bij een open-source Java. IBM is een groot voorstander. Dit bedrijf heeft namelijk veel producten gebaseerd op Java. De mede door IBM ontwikkelde IDE Eclipse is door IBM vrijgegeven onder een open-source licentie.

Interessante editorial over patenten

Ik kwam net de column “Not Everyone Understands the Patent Situation” op OSNews tegen. De schrijver is op zich niet tegen patenten, maar wel tegen de manier zoals ze momenteel in de VS worden toegepast. Ik denk dat hij opzich wel gelijk heeft. Software patenten hoeven wellicht niet gelijk funest voor de IT-industrie te zijn, mits het patentenbureau een beetje terughoudend is met het toekennen – wat in de VS dus niet het geval is.

Ik heb geen idee hoe terughoudend Europese patentenbureaus zijn. Misschien zijn softwarepatenten nog wel te overleven indien niet elk voor de hand liggend idee gelijk in een patent omgezet kan worden. Ik hoop dat de schade in dat laatste geval nog mee valt, want de kans is tamelijk groot dat in Europa ook softwarepatenten mogelijk zullen worden. Is alleen even de vraag hoe het gedrag van de Europese patentbureau’s is.

Weer een ‘goed’ patent

Microsoft Receives Patent For Double-Click, zegt alweer genoeg. We kunnen weer een nuttig patent toevoegen aan de lijst van zeer twijfelachtige patenten. Het is onvoorstelbaar dat een dergelijk patent wordt toegekend aangezien het prior art volgens mij met bakken tegelijk beschikbaar is.

Maar ja, het is natuurlijk goed voor de innovatie dit en we hebben het dus hard nodig in Europa….

Wat willen vakbonden nu eigenlijk?

Nieuws.nl – Binnenland gaat over de wens van staatsecretaris Rutte om veel, in zijn ogen, onzinnige arbo-regels af te schaffen. In mijn optiek is dit een goede zaak, omdat veel arbo-regels, zoals ze ook lieten zien in het RTL-Nieuws, erg overdreven. De hoogte, en felheid van een lampje boven een werkplek – wat dus ook betrekking heeft op de lampen in een studio, de gladheid van de vloer en dergelijke. De staatsecretaris wil alleen regels handhaven die tegen ernstige (gezond)risico’s beschermen.

De vakbonden zijn echter weer tegen. Maar waarom? Volgens hun eigen zeggen ‘om de werknemer te beschermen’, maar zoals de minister zegt lopen de werknemers niet zo veel risico. De vakbonden zijn de laatste tijd erg vreemd bezig. Ze hebben ze onlangs er ook voor gezorgd dat werknemers tot hun 65e moeten doorwerken dankzij maatregelen door de overheid, zo is hier te lezen. Volgens de vakbonden ligt het echter niet aan hun, maar zoals iedereen kan lezen zijn de vakbonden uit het voorjaarsoverleg gestapt omdat ze het niet eens konden worden met het kabinet. Het kabinet heeft daarop besloten om CAO’s niet meer bindend te hoeven verklaren voor een bedrijfstak, waardoor CAO’s door werkgevers naast zich neergelegd kunnen worden. In mijn optiek heeft het kabinet gelijk. De bonden doen het fout, want door hun gedrag zijn werknemers nu de dupe – maar volgens hun ligt het niet aan de bonden?

Daarom vonden de vakbonden dat ze zich ook niet mee hoefden te houden aan de handhaving van de huidige lonen in CAO-onderhandelingen.

You are currently browsing the Martin @ Blog blog archives for June, 2004.